نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۱۰,۲۵۲ ۳۰ %
Firefox
Firefox
۷,۷۰۲ ۲۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۵,۰۱۳ ۱۴ %
Other
Other
۳,۱۹۷ ۹ %
Chrome
Chrome
۳,۱۵۰ ۹ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۶۳۵ ۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۰۶۵ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۹۵۷ ۳ %
Safari
Safari
۴۱۰ ۱ %
Opera
Opera
۱۶۷ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۸۸ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۰ %
Edge
Edge
۳ ۰ %

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۷ مهر ۱۳۹۹
۰ نفر
۱ نفر
۳۴,۸۹۱ نفر
۱,۶۷۵ نفر