آزمایشگاه تست تجهیزات تلفن اینترنتی راه اندازی شد

آزمایشگاه تست تجهیزات تلفن اینترنتی راه اندازی شد
بستر تست تجهیزات تلفن اینترنتی - VOIP و سامانه های مبتنی بر IP در آزمایشگاه شبکه های مبتنی بر IP پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران راه اندازی و عملیاتی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بستر آزمون تجهیزات VOIP و سامانه های مبتنی بر IP" توسط گروه ارتباطات ثابت پژوهشکده فناوری ارتباطات و در راستای پیاده سازی و آزمون سیستم ها و زیرسیستم های مبتنی بر IP، VOIP و شبکه های نسل جدید (NGN و IMS) و ایجاد پایلوتهای تحقیقاتی و میدانی، راه اندازی شده است.
آزمایشگاه شبکه های مبتنی بر IP قابلیت انجام تست های تطابق، کارکردی و کارآیی تجهیزات سرور مبتنی بر IP مانند Call Server/Soft Switch/SIP Server، سامانه‌های دروازه ای مبتنی بر IP مانند VOIP Gateway، سامانه‌های سمت کاربر مبتنی بر IP مانند IP Phone/SIP Phone/Video Phone/Soft Phone و تجهیزات تلفنی سازمانی مبتنی بر IP مانند IP-PBX را دارا است.

۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۳۴