تعرفه های واگذاری شماره تلفن تغییر کرد

تعرفه های واگذاری شماره تلفن تغییر کرد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه های جدید شماره تلفن های قابل واگذاری به اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت بهینه منابع محدود از جمله شماره‌ و طیف فرکانس یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که براساس آن طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این سازمان در مقابل ظرفیت شماره واگذار شده به اپراتورها، مبالغی را به عنوان حق استفاده از شماره از اپراتورها دریافت و به خزانه واریز می‌کند.

پیش از این تعرفه هر شماره تلفن ثابت یکهزار ریال، تلفن همراه دو هزار ریال و شماره‌های واگذار شده به اپراتورهای وایمکس یکهزار و 500 ریال تعیین شده بود که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات این تعرفه‌ها به ترتیب به یکهزار و 600 ریال، سه هزار و 200 ریال و دو هزار و 400 ریال اصلاح شده است.

تعرفه حق استفاده از فضای شماره‌گذاری به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و حفظ منافع ملی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

با توجه به اینکه در پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ تورم به عنوان شاخص مبنای تغییر تعرفه شماره ها، تعیین شده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره اختصاص داده شده به تلفن ثابت، همراه و شبکه WiMAX را براساس نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اصلاح کرده است.

 

۱۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۲:۰۰