دستورالعمل قیمت گذاری آبونمان تلفن ثابت فردانهایی می‌شود

دستورالعمل قیمت گذاری آبونمان تلفن ثابت فردانهایی می‌شود
رئیس شورای رقابت از احتمال نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری آبونمان تلفن ثابت در روز یکشنبه خبرداد.وگفت:حدود دو سال پیش یک دستورالعمل برای تعیین نرخ تلفن ثابت تهیه شد که همچنان پا بر جا است و تغییری نخواهد کرد و در خواستی هم برای تغییر این دستورالعمل دریافت نشده است بلکه آنچه که در شورای رقابت در حال بررسی است تعیین یک دستورالعمل برای آبونمان شرکت مخابرات است.

جمشید پژویان در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره آخرین وضعیت تهیه دستورالعمل قیمت گذاری تلفن ثابت با بیان اینکه در شورای رقابت نرخ تلفن ثابت بررسی نمی شود، تصریح کرد: حدود دو سال پیش یک دستورالعمل برای تعیین نرخ تلفن ثابت تهیه شد که همچنان پا بر جا است و تغییر خواهد کرد و در خواستی هم برای تغییر این دستورالعمل دریافت  نشده است بلکه آنچه که در شورای رقابت در حال بررسی است تعیین یک دستورالعمل برای آبونمان شرکت مخابرات است.

رئیس شورای رقابت افزود: در این خصوص کارگروه مربوطه اطلاعات لازم را فراهم کرده و شورای رقابت درحال تصمیم گیری در این خصوص است که البته تصمیم هایی در این راستا گرفته شده است که به احتمال بسیار زیاد روز یکشنبه مصوبه تعیین دستورالعمل آبونمان تلفن ثابت  در سایت شورای رقابت قرار می گیرد.

پژویان با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس یک معیار اقتصادی دستورالعمل تهیه می کند، ادامه داد: در ضمن باید دستورالعملی تعیین شود که یک بنگاه بتواند به حیات خود ادامه دهد اما از طرفی به دلیل داشتن قدرت انحصاری نتواند اضافه رفاه مصرف کننده را به سمت خود کاهش دهد که شورای رقابت بر اساس همین معیار تصمیم گیری و یک دستورالعمل تهیه می کند.

وی همچنین گفت: شورای رقابت یک دستورالعمل ارائه می دهد و تا زمانی که تغییر نکند  کاملا قابل اجرا خواهد بود و به وسیله خود عرضه کنندگان و بنگاه های اقتصادی قابل محاسبه است وبدیهی است که شورا نیز از طریق مرکز ملی رقابت آن را کنترل می کند که خارج از دستورالعمل قیمت گذاری نشود.

رئیس شورای رقابت در پایان تاکید کرد: به احتمال بسیار زیاد این دستورالعل روز یکشنبه نهایی می شود./
۱۵ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۱۲