قائم مقام وزیر ارتباطات در فناوری و امور بین‌الملل منصوب شد

قائم مقام وزیر ارتباطات در فناوری و امور بین‌الملل منصوب شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی قائم مقام خود را در فناوری و امور بین‌الملل منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی طی حکمی مرتضی براری رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت قائم مقام خود در فناوری و امور بین‌الملل منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب دکتر مرتضی براری

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر در فناوری و امور بین الملل منصوب می نمایم.

امید است در جهت تحقق اصول ۴گانه دولت شامل عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مالی و معنوی کشور و همچنین نصب العین قرار دادن تقوای الهی با اتکل به خداوند متعال و با بکارگیری تمامی مساعی خویش، برابر چارچوب شرح وظایف محوله در جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله جدیت و تلاش وافر ایفا نمایید.

به گزارش مهر، سمت قائم مقامی وزیر در فناوری و امور بین‌الملل نخستین‌بار توسط رضا تقی‌پور نخستین وزیر ارتباطات دولت دهم به مهدی اخوان بهابادی رئیس سابق پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شده بود.

۲۵ خرداد ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵