سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت در سال 93

سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت در سال 93
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را درخصوص تعرفه‌ی مکالمه تلفن ثابت و تلفن همراه بررسی و مواردی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال گذشته تعرفه‌های جدید را به منظور شفافیت و ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌های تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح استان‌ها، یکنواخت‌سازی تعرفه‌های تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف منطقه‌های (زون‌های) بین‌شهری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی، فراهم کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، بررسی و تصویب کرد.
بر ای اساس سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به ازای هر دقیقه مکالمه به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
عنوان سقف تعرفه (ریال)
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه 625
همچنین آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت (ریال) از ابتدای سال 1393 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
- شهرهای تهران، اصفهان، مشهد،تبریز، کرج، اهواز،شیراز سایر شهرهای مراکز استان سایر شهرها بخش‌ها و روستاها
آبونمان متغیر بر اساس مبلغ کارکرد ماهیانه خط تلفن ثابت (ریال) 3600 3000 2100 1000
کارکرد تا 10.000 ریال 2400 2000 1900 0
کارکرد بیشتر از 10.000 تا 100.000 ریال 5400 5000 3900 0
کارکرد بیشتر از 100.000ریال 8400 7000 1900 0
بر این اساس اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.
همچنین آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی 499 ریال و سقف آن 599 ریال تعیین شده و سقف تعرفه‌ی یک دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های اعتباری 899 ریال تعیین شد.
انتهای پیام


۱۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۳۳